QUY TRÌNH, THỦ TỤC DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI NEW IMAGE VIỆT NAM

1. Quy trình thực hiện Chương trình Đào tạo cơ bản Link

2. Quy trình cấp thẻ thành viên Link

3. Quy trình đặt hàng Link

4. Quy trình thanh toán Link

5. Quy trình giao nhận hàng hóa Link

6Quy trình Kí hợp đồng Nhà phân phối Link

7. Quy trình mua lại hàng hóa Link

8. Chấm dứt thanh lý hợp đồng và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên Link

9. Giải quyết khiếu nại Link