Chính Sách Bảo Mật

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua việc bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin khi đăng ký, đặt hàng, đăng nhập vào tài khoản, thực hiện giao dịch hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Điện thoại
 • Địa chỉ
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin đăng nhập tài khoản

2. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để xác định danh tính của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi.
 • Để xử lý đơn hàng và giao dịch của bạn.
 • Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm và hỗ trợ của chúng tôi.
 • Để thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc cập nhật trên trang web hoặc sản phẩm của chúng tôi.
 • Để tạo và quản lý tài khoản của bạn.
 • Để tạo thống kê và nghiên cứu thị trường.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi cần phải tuân theo yêu cầu luật pháp hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và an ninh của chúng tôi.

4. Quyền kiểm soát thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu thông tin cá nhân của mình không được sử dụng cho mục đích tiếp thị.

5. Thay đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi công bố trên trang web.

6. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [thông tin liên hệ].