Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với [suanon.com.vn]! Trang web và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp dưới các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Sử Dụng Trang Web

2.1. Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

2.2. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để làm bất kỳ điều gì có thể gây hại cho hệ thống hoặc an toàn của trang web hoặc cho người khác.

3. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi công bố trên trang web. Bạn nên kiểm tra đều đặn để cập nhật với những thay đổi này.

4. Chấm Dứt Sử Dụng

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền sử dụng của bạn vào trang web nếu chúng tôi nghi ngờ vi phạm điều khoản và điều kiện này.

5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web và nội dung thuộc về [suanon.com.vn].

6. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Liên hệ].